Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

การยอมรับข้อกำหนด

การเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์นี้ (jrodideas.com) คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของ

เนื้อหาทั้งหมด บนไซต์นี้เป็นของ [jrodideas.com] และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ ไฟล์ศิลปะดิจิทัลที่มีให้ดาวน์โหลดนั้นมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น

การใช้ไฟล์ศิลปะดิจิทัล

ไฟล์ศิลปะดิจิทัลที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้ไฟล์เหล่านี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวได้ ไม่มีข้อห้ามไม่ให้ใช้ไฟล์เหล่านี้ในเชิงพาณิชย์แต่เราไม่แนะนำ

ไม่รับประกัน

ไฟล์ศิลปะดิจิทัลทั้งหมดบนไซต์นี้จัดทำขึ้น “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยต่อความสามารถเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ไม่ว่าในกรณีใด (jrodideas.com) และเจ้าของเว็บไซต์รวมถึงพนักงาน] จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาและ/หรือไฟล์ศิลปะดิจิทัลบนเว็บไซต์.

ลิงค์ภายนอกและบริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่เราไม่ได้จัดทำหรือดูแลโดยหรือเกี่ยวข้องกับ [jrodideas.com] ในทางใดทางหนึ่ง โปรดทราบว่า [jrodideas.com] ไม่รับประกันความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง ความทันเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้

การปรับเปลี่ยนข้อกำหนด

[jrodideas.com] ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเราและมีผลทันที การที่คุณใช้ไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่

ความเป็นส่วนตัว

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่อีเมลในการดาวน์โหลดไฟล์ศิลปะดิจิทัล ข้อมูลใด ๆ ที่เว็บไซต์รวบรวม เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการวิเคราะห์ จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อ